Miljöarbete och kvalitétskontroll

Alla anställda på Mälarvarvet ansvarar enligt upprättade funktionsbeskrivningar för miljö och skydd enligt lagar, förordningar och den egna internkontrollen. Mälarens vatten är känsligt för föroreningar och det ställer mycket stora krav på oss att hela tiden tänka ”miljö” i vårt dagliga arbete. Vi har ett mycket bra samarbete med Stockholm Stad för att hela tiden förbättra oss och vara på framkant i denna fråga. För att identifiera risker i den yttre miljön och för att uppmärksamma och åtgärda eventuella incidenter, har vi utökat skyddsarbetet med yttre miljön. Ett exempel på det är att vi har införskaffat en ny vattenbläster som gör att vi slipper hantera sand och kan lättare ta hand om de miljöfarliga färgresterna.

Kvalitetsansvaret finns från hantverkare till VD. Det finns en stödperson i företaget som är utsedd med uppgift att stödja produktionen och dess kvalitetsarbete. I projekten upprättas projektplaner (Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöplaner) för att förebygga fel i produktionen, minska skadliga miljöpåverkan och eliminera arbetsskador.

Mälarvarvet AB